Press Kit

Logo Telaeris

...

X 800 204Untuk latar belakang putih atau terang

...

X 600 153Untuk latar belakang putih atau terang

...

X 400 102Untuk latar belakang putih atau terang

...

X 200 51Untuk latar belakang putih atau terang

...

X 800 204Untuk latar belakang hitam atau gelap

...

X 600 153Untuk latar belakang hitam atau gelap

...

X 400 102Untuk latar belakang hitam atau gelap

...

X 200 51Untuk latar belakang hitam atau gelap

Logos Teks Telaeris

...

X 800 204Untuk latar belakang putih atau terang

...

X 600 153Untuk latar belakang putih atau terang

...

X 400 102Untuk latar belakang putih atau terang

...

X 200 51Untuk latar belakang putih atau terang

...

X 800 204Untuk latar belakang hitam atau gelap

...

X 600 153Untuk latar belakang hitam atau gelap

...

X 400 102Untuk latar belakang hitam atau gelap

...

X 200 51Untuk latar belakang hitam atau gelap

Ikon Logo Telaeris

...

X 202 202Untuk latar belakang putih atau terang
...

X 151 151Untuk latar belakang putih atau terang
...

X 101 101Untuk latar belakang putih atau terang
...

X 51 51Untuk latar belakang putih atau terang
...

X 202 202Untuk latar belakang hitam atau gelap
...

X 151 151Untuk latar belakang hitam atau gelap
...

X 101 101Untuk latar belakang hitam atau gelap
...

X 51 51Untuk latar belakang hitam atau gelap